Beste klant, vanaf 17-12-2018 is de SchoolVeiligheid-vragenlijst online beschikbaar op www.saqi.nl! Drie nieuwe schalen: 'Algemene veiligheid op school', 'Fysieke veiligheid op school' en 'Sociaal-emotionele veiligheid op school'. Binnenkort komt er een optie om met terugwerkende kracht deze vragenlijst af te nemen.

Nieuws

Pesten, een ernstige volksziekte

Analyse van de testgegevens van bijna 90.000 leerlingen heeft schokkende cijfers naar voren gebracht. Ongeveer 76% van de leerlingen is tenminste in enige mate betrokken bij het pesten van anderen. 40% van de leerlingen is relatief sterk betrokken bij pesten van anderen.

Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst

Als u gebruik maakt van onze producten, gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Tevens hebben wij de Verwerkersovereenkomst omgezet naar de nieuwste versie 4.0.

U kunt deze downloaden en ondertekenen. Zie hier (onderaan de pagina): https://www.psitestuitgevers.nl/

 

Uitleg compact

SAQI nu ook dubbel adaptief! Nog efficiënter - net zo betrouwbaar

De huidige SAQI Adaptief begint met items uit de basisschalen, berekent hun eindscore en komt dan met items uit de hoofdschalen Motivatie, Welbevinden en Zelfvertrouwen.

De nieuwe SAQI Compact begint juist met de hoofdschalen en berekent hun eindscores. Alleen als deze een 1 of 2 is (een 'opmerkelijke' score), schakelt hij door naar de onderliggende basisschalen. 

Voordeel: De SAQI is een screeningsinstrument. Met de meeste leerlingen is niets aan de hand. Het is daarom efficiënt en verantwoord te beginnen met screening op de hoofdschalen en alleen bij leerlingen met een opmerkelijke score voor meer informatie door te gaan met de bijbehorende basisschalen. Bijvoorbeeld: bij een 1 of een 2 op Motivatie komen nog items uit Huiswerkattitude, Leertaakgericht en Concentratie in de klas. Dan is precies te bepalen waaraan het schort.

 

Contact

Voor vragen over aanmeldingen, rapportages en nieuwe producten
kunt u zich wenden tot Peter Tamboer.

E-mail:
pepijn.straatman@psitestuitgevers.nl

peter.tamboer@psitestuitgevers.nl

Telefoon:
06 - 22 97 15 90 of 06 - 51 23 26 44