Beste klant, vanaf 17-12-2018 is de SchoolVeiligheid-vragenlijst online beschikbaar op www.saqi.nl! Drie nieuwe schalen: 'Algemene veiligheid op school', 'Fysieke veiligheid op school' en 'Sociaal-emotionele veiligheid op school'. Binnenkort komt er een optie om met terugwerkende kracht deze vragenlijst af te nemen.

Algemene Informatie

De SAQI combineert de kwaliteit van de SchoolVragenLijst met de mogelijkheden van het internet.

Auteurs

Drs. H.C.M. (Harrie) Vorst is verbonden aan de afdeling Psychologische Methodenleer van de Universiteit van Amsterdam. Drs. J.A.E. (Joop) Smits was inspecteur onderwijs, vooral belast met het toezicht op (speciaal) onderwijs en voortgezet onderwijs. In onderwijskringen zijn zij bekend als auteurs van de SchoolVragenLijst (SVL), de meest gebruikte test in het Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Doelgroep

De SAQI is bestemd voor leerlingen van 9-16 jaar:

 • SAQI-primair voor de groepen 6, 7 en 8 van het Basisonderwijs.
 • SAQI-secundair voor de klassen 1, 2 en 3 van alle schooltypes van het Voortgezet Onderwijs.

Inhoud

De SAQI meet:

 1. Algehele aanpassing aan school
 2. Controlemetingen
  • ontwijkende antwoorden
  • tegenstrijdige antwoorden
  • sociale wenselijkheid
 3. Motivatie
  • leertaakgerichtheid
  • concentratie in de klas
  • huiswerkattitude
 4. Welbevinden
  • plezier op school
  • sociaal aanvaard voelen
  • relatie met de leerkrachten
 5. Zelfvertrouwen
  • sociale vaardigheid
  • uitdrukkingsvaardigheid
  • zelfvertrouwen bij proefwerken
 6. Pesten
  • kansschatting op pesten en gepest worden

Betrouwbaar

De SAQI is genormeerd met een zeer grote steekproef: n = 10.000! Normen zijn beschikbaar voor alle onderwijsgroepen. De SAQI is goedgekeurd door de COTAN en is opgenomen in de lijst van te gebruiken instrumenten bij de Indicatiestelling.

Snelle afname

Aan de SAQI is een adaptief verwerkingsprogramma gekoppeld. Hiermee wordt tijdens de afname, bij elke leerling afzonderlijk, na elke vraag opnieuw uitgerekend welke vraag nu zal worden aangeboden en welke vragen niet meer. Bij een consistent antwoorden leidt dit tot een aanzienlijke reductie van het aantal aangeboden vragen en dus tot een kortere afnameduur: gemiddeld 112 vragen i.p.v. 160.

Snelle verwerking

De online afname en het nieuwe verwerkingsprogramma maken de handmatige verwerking van optisch leesbare formulieren overbodig. De uitslag wordt online berekend en is direct oproepbaar, met één rapport voor de leerkracht, één voor de ouder(s) en één voor de leerling. Kortom, geen formulieren verzenden en geen wachttijd.

Voordelig

De afname van de SAQI via het internet geeft grote besparingen in tijd, materiaal en kosten ten opzichte van de conventionele afname. Deze besparingen willen wij graag aan u doorgeven. De afname kost slechts € 2,50 (ex BTW).

Bestellen

U kunt de SAQI direct online bestellen via onze bestelpagina.